GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Antczaka 39 / 41, 87-100 Toruń
   tel. / fax   56 65 53 194 
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
   tel.   571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  - NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
   tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL

1. Gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   w postaci map papierowych i komputerowych baz danych.
2. Udostępnianie map topograficznych i innych materiał
ów geodezyjno-kartograficznych,
    przechowywanych w postaci analogowej i cyfrowej w skalach od 1:10000
    i mniejszych zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym.
3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Gł
ównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie, aktualizacja
     i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych- infrastruktury
     informacji przestrzennej, dotyczących
         a) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
             opracowań kartograficznych w skalach od 1:10 000 do 1:100 000,
         b) kartograficznych opracowań numerycznego modelu terenu.
4. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa.
5. Kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
     i kartograficznego.
6. Archiwizacja danych kartograficznych i geodezyjnych.
7. Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia
    i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8. Planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu.
9. Publikowanie map interaktywnych w serwisach internetowych.
10. Wdrażanie nowych technologii gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
     wojewódzkiego zasobu.
11. Udzielanie informacji odnośnie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
12. Promocja wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Służba geodezyjna

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  tel. 56 62 18 255 - sekretariat

Geodeta Województwa
- Biuro Geodety Województwa
ul. Antczaka 39 / 41, 87-100 Toruń
   tel. 56 65 75 865  / 604 473 326
   tel./fax 56 65 75 864

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
- patrz w stopce strony
" Życie bez mapy jest jak ... mapa bez życia?"
Wiadomości
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej