GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń


" Życie bez mapy jest jak ... mapa bez życia?"
            Monitoruj z  nami zmiany w topografii swojej okolicy

W WODGiK Toruń w porozumieniu z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii
prowadzone   jest   monitorowanie   zmian  w  topografii   terenu   na   potrzeby aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).
Na podstawie dostępnych ortofotomap, zdjęć lotniczych, rejestrów publicznych, informacji   udostępnianych  przez miasta, gminy   i   powiaty  a  także  środków masowego  przekazu  gromadzone  są  informacje  o  nowych  inwestycjach  oraz
o zmianach, w szczególności dotyczących budynków, budowli i sieci dróg, które wykorzystywane  są podczas  aktualizacji  BDOT10k  i  opracowaniu  map  topo- graficznych.
     Zachęcamy  do  współtworzenia z  nami   bazy  danych    obiektów  topograficznych i zgłaszaniu zauważonych zmian w  topografii terenu w   stosunku  do  istniejącej bazy. Skorzystaj z "Zgłoś błąd na stronie"przesyłając nam informację o zauważonych różnicach.
Służba Geodezyjna
Wiadomości
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  tel. 56 621 82 55 - sekretariat

Geodeta Województwa
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
tel.  56 621 25 83    /   604 473 326
- Biuro Geodety Województwa 
   tel.  56 621 25 98   /   56 621 25 43

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
- patrz w stopce strony


1. Gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   w postaci papierowej i cyfrowej.
2. Udostępnianie map topograficznych i innych materiał
ów geodezyjno-kartograficznych,
    przechowywanych w postaci analogowej i cyfrowej w skalach od 1:10000
    i mniejszych zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym.
3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Gł
ównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie, aktualizacja
     i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych- infrastruktury
     informacji przestrzennej, dotyczących:
         a) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
             opracowań kartograficznych w skalach od 1:10 000 do 1:100 000,
         b) kartograficznych opracowań numerycznego modelu terenu.
4. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa.
5. Kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
     i kartograficznego.
6. Archiwizacja danych kartograficznych i geodezyjnych.
7. Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia
    i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8. Planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu.
9. Publikowanie map interaktywnych w serwisach internetowych.
10. Wdrażanie nowych technologii gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
     wojewódzkiego zasobu.
11. Udzielanie informacji odnośnie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
12. Promocja wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu