GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń

Standardowe opracowania kartograficzne

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej

arkusz mapy oznaczony jednym godłem

10,35 zł

2

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci rastrowej

3

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej

25,89 zł

4

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci wektorowej

5

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej

31,06 zł

 

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowej

arkusz mapy

10,35 zł

2

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci wektorowej

15,53 zł

3

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci drukowanej

20,71 zł

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOTlOk)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych BDOTlOk

km2

2,07 zł

2

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

0,62 zł

Do określenia cen materiałów zastosowano:
- wsp
ółczynnik Cl = 1.0 - dla materiałów zamawianych dla potrzeb własnych
- spos
ób udostępnienia danych - inny niż przez usługi sieciowe,

Ceny nie uwzględnieniają dodatkowych opłat za wysyłkę lub nośnik danych.

Cennik opracowano na podstawie stawek podstawowych zawartych w odpowiednich tabelach z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu