GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń   - ZMIANA SIEDZIBY -
   tel. 56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
   tel.   571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  - NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
   tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL

STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

 

STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE – Wydruk ploterowy

Nazwa materiału

Układ

Skala

Jednostka

Cena jednostkowa

[zł]

Mapa topograficzna  (czarno-biała)

PL-UTM

1:10 000

arkusz

21,00

Mapa topograficzna (kolorowa)

PL-UTM

1:10 000

arkusz

30,00

 

STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE – postać elektroniczna

Nazwa i postać materiału

Układ

Skala

Jednostka

Format

Cena jednostkowa  [zł]

Mapa topograficzna, postać rastrowa

PL-UTM

1:10 000

arkusz

tif, geotif

10,00*

Mapa topograficzna, postać wektorowa

PL-UTM

1:10 000

arkusz

gml

25,00*

* minimalna naliczona opłata za udostępniane materiały elektroniczne wynosi - 30 zł - zgodnie z art.

40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016, poz. 1629, tekst jednolity)

 

 

NIESTANDARDOWE mapy topograficzne

MAPY TOPOGRAFICZNE NIESTANDARDOWE  - drukowane

Nazwa materiału

Układ

Skala

Jednostka

Cena jednostkowa

[zł]

Mapa topograficzna - druk poligraficzny

1965

1:10 000

arkusz

8,00

1:25 000

1:50 000

Mapa topograficzna - wydruk ploterowy czarno-biały

1965

1:10 000

arkusz

14,00

1:25 000

1:50 000

Mapa topograficzna  - wydruk ploterowy kolorowy

1965

1:10 000

arkusz

20,00

1:25 000

1:50 000

Mapa topograficzna - druk poligraficzny

 

GUGIK 80

1:100 000

arkusz

8,00

Mapa topograficzna - wydruk ploterowy czarno-biały

 

GUGIK 80

1:100 000

arkusz

14,00

Mapa topograficzna - wydruk ploterowy kolorowy

 

GUGIK 80

1:100 000

arkusz

20,00

Mapa topograficzna - druk poligraficzny

 

1992

1:10 000

arkusz

8,00

1:50 000

Mapa topograficzna - wydruk ploterowy czarno-biały

 

1992

1:10 000

arkusz

14,00

1:50 000

Mapa topograficzna - wydruk ploterowy kolorowy

1992

1:10 000

arkusz

20,00

1:50 000

 

MAPY TOPOGRAFICZNE – postać elektroniczna

Nazwa i postać materiału

Układ

Skala

Jednostka

Format

Cena jednostkowa [zł]

Mapa topograficzna, postać rastrowa

1965

1:10 000

arkusz

tif (skan), geotiff

10,00*

1:25 000

1:50 000

Mapa topograficzna, postać rastrowa

GUGIK 80

1:100 000

arkusz

tif (skan), geotif

10,00*

Mapa topograficzna, postać rastrowa

1992

1:10 000

arkusz

tif (skan), geotif

10,00*

1:50 000

Mapa topograficzna, postać wektorowa

1992

1:10 000

arkusz

dgn

15,00*

* minimalna naliczona opłata za udostępniane materiały elektroniczne wynosi 30 zł - zgodnie z art.

40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016, poz. 1629, tekst jednolity)

 

Mapy tematyczne

MAPY TEMATYCZNE - wydruk poligraficzny

Nazwa i postać materiału

Układ

Skala

Jednostka

Cena jednostkowa
 [zł]

Mapa hydrograficzna

1992

1:50 000

Arkusz

8,00

Mapa sozologiczna

1992

1:50 000

Arkusz

8,00

 

MAPY TEMATYCZNE – wydruk ploterowy

Nazwa materiału

Układ

Skala

Jednostka

Cena jednostkowa w zł

Mapa hydrograficzna - wydruk ploterowy czarno-biały

1992

1:50 000

Arkusz

14,00

Mapa hydrograficzna - wydruk ploterowy kolorowy

1992

1:50 000

Arkusz

20,00

Mapa sozologiczna - wydruk ploterowy czarno-biały

1992

1:50 000

Arkusz

14,00

Mapa sozologiczna (wydruk ploterowy kolorowy)

1992

1:50 000

Arkusz

20,00

 

MAPY TEMATYCZNE – postać elektroniczna

Nazwa i postać materiału

Układ

Skala

Jednostka

Format

Cena jednostkowa
[zł]

Mapa hydrograficzna, postać rastrowa

1992

1:50 000

Arkusz

tif (skan), geotif

10,00*

Mapa hydrograficzna, postać wektorowa

1992

1:50 000

Arkusz

tab

15,00*

Mapa sozologiczna, postać rastrowa

1992

1:50 000

Arkusz

tif (skan), geotif

10,00*

Mapa sozologiczna, postać wektorowa

1992

1:50 000

Arkusz

tab

15,00*

* minimalna naliczona opłata za udostępniane materiały elektroniczne wynosi 30 zł - zgodnie z art.

40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016, poz. 1629, tekst jednolity)

 

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

BDOT10K  - BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH 

Nazwa materiału

Dodatkowe informacje dot. zamawianej powierzchni mające wpływ na wysokość naliczonej opłaty

Jednostka

Cena jednostkowa

[zł ]

 Pełny zbiór danych

BDOT10K

 

do 100 km2

 

km2

2,00* (minimalna opłata 30 zł)

od 101 km2 do 1000 km2

(kwota za pierwsze 100 km2 – 200 zł, za każdy następny km2 zwierający się w podanym przedziale – 1,60 zł)

 

1,60

          Powyżej  1000 km2
(kwota do 1000 km2  – 1640,00 zł,
za każdy km2  powyżej  1000 km2
 – 0,80 zł)

0,80

Wybrany zbiór danych

BDOT10K
 (kategoria klas obiektów)

 

do 100 km2

 

km2

0,60* (minimalna opłata 30 zł)

           od 101 km2 do 1000 km2
(kwota za pierwsze 100 km2  -60 zł,
za każdy następny km2 zwierający się w podanym przedziale – 0,48 zł)

 0,48

                Powyżej  1000 km2
(kwota do 1000 km2  – 492,00 zł,
za każdy km2  powyżej  1000 km2
 – 0,24 zł)

 0,24

* minimalna naliczona opłata za udostępniane materiały elektroniczne wynosi 30 zł - zgodnie z art. 40d
ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016, poz. 1629, tekst jednolity)

 

Do określenia cen materiałów zastosowano:
- współczynnik Cl = 1.0 - dla materiałów zamawianych dla potrzeb własnych
- sposób udostępnienia danych - inny niż przez usługi sieciowe,

Ceny nie uwzględnieniają dodatkowych opłat za wysyłkę lub nośnik danych.

Cennik opracowano na podstawie stawek podstawowych zawartych w odpowiednich tabelach z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, tekst jednolity)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu