GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń   - ZMIANA SIEDZIBY -
   tel. 56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
   tel.   571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  - NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
   tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., (Dz.U. 2016. poz.1629, tekst jednolity),
od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych:1. Państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG

2. Państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG

3. Zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO

4. Dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m - NMT_100

5. Siatek skorowidzowych do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych

6. Siatki podziału arkuszowego układu PL-1992 w skalach 1:1250, 1:12500 i 1:5000

Dane pochodzą z serwera Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu