GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r."
od dnia 12 lipca 2014 r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych:



1. Państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG

2. Państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG

3. Zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO

4. Dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m - NMT_100

5. Siatek skorowidzowych do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych

6. Siatki podziału arkuszowego układu PL-1992 w skalach 1:1250, 1:12500 i 1:5000

7. Dane o charakterze katastralnym  w układzie EPSG:2180
    Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
    z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


            Dane pochodzą z serwera Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
            lub Głónego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu