GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń

1. Składanie wniosków                                         
       Wniosek można złożyć w formie:
         a) pisemnej:
              - osobiście  (w jednej z siedzib ośrodka,)
              - listownie  (na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.)
         b) elektronicznej - wniosek pobrany z naszej strony - jako załącznik wiadomości na adres:
  W przypadku opatrzenia wiadomości podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 1 lub 2, przepisów ustawy z dn. 18.09.2001 o podpisie
  elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262) nie należy już dostarczać oryginału wniosku.

     Realizowane będą tylko wnioski złożone na odpowiednim formularzu, prawidłowo wypełnione i podpisane.
     Wszystkie materiały można zakupić bezpośrednio w siedzibach ośrodka.

2. Opłaty
        a) gotówką -  przy odbiorze zamówionych materiałów,
        b) przelewem - na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty - na konto: PKO BP 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
         Zgodnie z  art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

3. Odbiór zamówień
      Zamówione materiały, po wniesieniu opłaty, wydawane są:
        a) wnioskodawcy - w siedzibie ośrodka,
        b) wysyłane przesyłką pocztową,
        c) z serwera FTP (wysyłany jest link do pliku z materiałami),
        d) na zewnętrzny nośnik danych elektronicznych wnioskodawcy.

Wraz z zamówionymi materiałami zamawiający otrzymuje:
  a) licencję określającą uprawnienia wnioskodawcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
  b) oryginał Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Uwierzytelnienie dokumentów.
W przypadku potrzeby uwierzytelnienia dokumentów, według art. 12d ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
należ złożyć odpowiedni wniosek.
Licencje
Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ
udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
1. W przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach,
    w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
2. W przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu