GODZINY PRZYJĘĆ
          INTERESANTÓW W URZĘDZIE


poniedziałek, środa, czwartek:   8.00 - 15.00
wtorek:   8.00 - 16.30
piątek:    8.00 - 13.30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.   56 621 25 01    /     571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)

1. Złożenie wniosku w formie:
         a) papierowej:
                 - osobiście  (w jednej z siedzib ośrodka)
                 - listownie  (na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.)
         b) cyfrowej:
                  - wniosek - jako załącznik poczty elektronicznej na adres: geodezja@kujawsko-pomorskie.pl
              - rejestracja - konto w aplikacji (czytaj niżej)

  (W przypadku opatrzenia wiadomości podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 1 lub 2, przepisów ustawy z dn. 18.09.2001
  o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz.262, z późn.zm.) nie należy już dostarczać oryginału wniosku.)

               
Realizowane będą tylko wnioski złożone na odpowiednim formularzu, prawidłowo wypełnione i podpisane.

2. Opłaty na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłat,  pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu (art. 40d ust. 3 ustawy
    Prawo geodezyjne i kartograficzne)
        a) gotówką -  przy odbiorze zamówionych materiałów,
        b) przelewem - na konto PKO BP:   12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
        c) PayByNet - w aplikacji.

3. Odbiór zamówień 
      Zamówione materiały wydawane są:
         a) wnioskodawcy - w siedzibie ośrodka,
         b) wysyłane przesyłką pocztową,
         c) aplikacja,
         d) z serwera FTP (wysyłany jest link do pliku z materiałami),
         e) na zewnętrzny nośnik danych elektronicznych wnioskodawcy.

Wraz z zamówionymi materiałami zamawiający otrzymuje:
  a) licencję określającą uprawnienia wnioskodawcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
  b) oryginał Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Udostępniane materiały zasobu są, na wniosek, opatrywane klauzulą urzędową.

Wszystkie materiały można zakupić bezpośrednio w siedzibach ośrodka.Zamawianie map w aplikacji  internetowej e-usługa

Od 08 grudnia 2020 roku uruchomiliśmy e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map województwa kujawsko-pomorskiego
za pomocą aplikacji internetowej - poprzez stronę internetową pod adresem:   https://kujawsko-pomorskie.geoportal2.plKorzystanie z aplikacji wymaga zarejestrowania się jako użytkownik e-usługi.
Rejestracja nowego użytkownika i późniejsze korzystanie z zarejestrowanego konta są darmowe.

Zalogowany użytkownik będzie mógł składać wnioski o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie danych i dokonać opłaty
z wykorzystaniem usługi płatności internetowych - PayByNet.

Zamówione dane cyfrowe będą dostępne do odbioru również poprzez tę aplikację
.

kliknij by zamówić mapę
czytaj instrukcję
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
Deklaracja dostępności