GODZINY PRZYJĘĆ
          INTERESANTÓW W URZĘDZIE


poniedziałek, środa, czwartek:   8.00 - 15.00
wtorek:   8.00 - 16.30
piątek:    8.00 - 13.30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.   56 621 25 01    /     571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
Deklaracja dostępności


Podzial administracyjny województwa
Mapa zawiera granice: powiatów, gmin, miejscowo
ści, obrębów ewidencyjnych, nadleśnictwa Lasów Państwowych.
Podzial sekcyjny
Podzia
ł sekcyjny map na tle podziału administracyjnego i map topograficznych dla skal 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 w układach współrzędnych "1965" i PL-1992.
Mapa glebowo-rolnicza
Mapy glebowo-rolnicze (1:5000) w uk
ładzie PL-1992 opracowano na zlecenie Głównego Geodety Kraju. Przedstawione na tle mapy topograficznej w skalach 1:25 000, 1:50 000 oraz ortofotomapy (2005)
Obwody łowieckie w województwie kujawsko-pomorskiem
Opracowano wg wskaza
ń Departamentu Środowiska z 2018 r.
Zgodnie z uchwa
łą Nr VII/141/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 1740)
Standardowe Opracowanie Kartograficzne (SOK )
Utworzone na podstawie danych zawartych w BDOT10k, numerycznym modelu rze
źby terenu i Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej. Podział na lata opracowania arkiuszy. Skala 1:10 000
Mapa sozologiczna województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa opracowana w 2015 roku. Do ka
żdego arkusza załączony jest komentarz.
Mapa hydrograficzna województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa opracowana w 2015 roku. Do ka
żdego arkusza załączony jest komentarz
Drogi w województwie kujawsko-pomorskim
Mapa dróg wg danych z 2017 r.
Serwisy mapowe udostępnione są również jako usługi WMS - Web Map Service. Do użycia w programach umożliwiających tworzenie map.