GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
        tel.  56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu


Podzial administracyjny województwa
Mapa zawiera granice powiatów, gmin, miejscowości, obrebów ewidencyjnych, oddziały leśne Lasów Państwowych, nazwy i kody terytorialne (TERYT).
Podzial sekcyjny
Podział sekcyjny map na tle podziału administracyjnego i map topograficznych dla skal od 1:10000 do 1:100000 w układach współrzędnych "1965" i PL-1992.
W legendzie w "Sekcje w układzie PL-1992" można zobaczyć arkusze SOK opracowane w latach 2013-2016.
Mapa glebowo-rolnicza
Rastry map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 w układzie PL-1992 opracowano na zlecenie Głównego Geodety Kraju. Mapa zawiera połaczone rastry dla obszaru całego województwa przedstawione na tle mapy topograficznej 1:50000 i ortofotomapy.
Placówki kultury w województwie kujawsko-pomorskim
Mapa prezentuje rozmieszczenie domów kultury, świetlic i bibliotek z adresami na tle podziału administracyjnego, dróg i zabudowy. (oprac. 2012 r.)
Obwody łowieckie w województwie kujawsko-pomorskiem
Opracowano wg wskazań Departamentu Środowiska.
Zgodnie z uchwałą Nr VII/141/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 1740)
Standardowe opracowanie kartograficzne (SOK ) - KARTO10k
Utworzone na podstawie danych zawartych w BDOT10k, numerycznym modelu rzeźby terenu i Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej.
Drogi w województwie kujawsko-pomorskim
Mapa dróg wg danych z lat 2012-2013. Drogi będące w tym czasie w budowie przedstawiono wg danych projektowych, obecnie są aktualizowane z map wielkoskalowych z zasobów powiatowych.
Serwisy mapowe udostępnione są również w standardzie WMS - Web Map Service. Do użycia w programach umożliwiających tworzenie map.