Od czerwca 2017 WODGiK w Toruniu w nowej siedzibie
Od 26 czerwca 2017 r. biuro WODGiK oraz Geodeta Województwa w Toruniu mają nową siedzibę. Nowy adres to ul. Targowa 13/15. Od starej lokalizacji dzieli ją odległość 200 metrów. Godziny pracy pozostają bez zmian. Zmieniają się numery telefonów, które publikujemy na tej stronie.


Nowe opracowanie KARTO10
W trakcie opracowania jest obecnie (sierpień 2017 r.) 56 szt. arkuszy map w skali 1:10 000. Mapy powstają na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Opracowanie obejmuje obszar pomiędzy Włocławkiem i Toruniem oraz Toruniem a obszarem przebiegu planowanych dróg: S5 i S10, oraz obszar strefy ekonomicznej w Ostaszewie i tereny wokół Torunia. Równocześnie aktualizowana jest baza danych BDOT10k. Fundusze pochodzą z budżdetu marszałka województwa oraz dotacji wojewody kuj.-pom. Równocześnie aktualizowana jest baza danych BDOT10k. Zestawienie opracowywanych arkuszy można zobaczyć tutaj


Zrealizowane zlecenie GUGiK
Wykonane zostały arkusze 55 map KARTO10k zleconych przez GUGiK w 2016 r. na obszar województwa kujawsko-pomorskiego. ...więcej.


Uaktualnienie BDOT10k
W oparciu o aktualizaję bazy PRG (Państwowego Rejestru Granic) w Centalnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej trwają prace nad uaktualnieniem bazy BDOT10k naszego województwa .


Standardowe opracowania SOK
W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym są dostępne kolejne arkusze Standardowych Opracowań Kartograficznych (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000. ... więcej.

Wykaz godeł map opracowanych w latach 2013-2016.


Mapy hydrograficzne i sozologiczne
W 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, opracowano 44 godła map hydrograficznych i 40 godeł map sozologicznych w skali 1:50 000 w wersji drukowanej i bazodanowej dla naszego województwa. ... więcej.


Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów naszego województwa
Dostępne są trzy opracowania na temat analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015, 2016, 2017. Zapraszamy do lektury opracowań.

Opracowanie za rok 2015.
Opracowanie za rok 2016.
Opracowanie za rok 2017.


Vademecum BDOT10k
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach przygotował i udostępnił „Vademecum użytkownika BDOT10k”. Publikacja zawiera skrót informacji o bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k, wykaz klas obiektów wraz z definicjami, najważniejsze zasady wprowadzania danych oraz ich ograniczenia.
żródło: WODGiK w Katowicach

czytaj więcej w "Vademecum użytkownika BDOT10k" .