Uaktualnienie BDOT10k
W czerwcu 2018 r. rozpoczęły się kolejne prace przy uaktualnieniu bazy BDOT10K. Oprcowywany jest obszar powiatu toruńskiego oraz miasto Toruń. Zakończenie prac planowane jest na luty 2019 r. .


Standardowe Opracowania Kartograficzne - SOK
W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym są dostępne kolejne arkusze Standardowych Opracowań Kartograficznych (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10000. ... więcej.

Wykaz godeł map opracowanych w latach 2013-2018.


Mapy hydrograficzne i sozologiczne
W 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Opracowano 44 godła map hydrograficznych i 40 godeła map sozologicznych w skali 1:50 000. Arkusze dostępne w postaci papierowej (wydruk poligraficzny) oraz cyfrowej (raster i wektor).
mapa sozologiczna - zobacz tu.
mapa hydgograficzna - zobacz tu.


Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów naszego województwa
Dostępne są analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim. Opracowania obejmują lata 2015 - 2018. Zapraszamy do lektury opracowań.

Opracowanie - rok 2015.
Opracowanie - rok 2016.
Opracowanie - rok 2017.
Opracowanie - rok 2018.


Vademecum BDOT10k
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach przygotował i udostępnił „Vademecum użytkownika BDOT10k”. Publikacja zawiera skrót informacji o bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k, wykaz klas obiektów wraz z definicjami, najważniejsze zasady wprowadzania danych oraz ich ograniczenia.
żródło: WODGiK w Katowicach

czytaj więcej w "Vademecum użytkownika BDOT10k" .