Nowe rozporządzenie w sprawie BDOT10k i BDOO
W dniu 04.08.2021 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO.
Nowe opracowania SOK w 2021 r.

Trawją prace nad aktualizcją arkuszy obejmujących obszary powiatów: chełmińskiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego oraz miast: Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz.
Zbiorcze zestawienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, wojewódzkie zbiorcze zestawienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali przygotowuje Główny Geodeta Kraju. Zestawienia zbiorcze danych objętych EGiB są dostępne i można je pobierać na stronie GUGIK-u
Hydroportal

Hydroportal to publiczny portal dotyczący szeroko pojętej tematyki wodnej na terenie Polski. Hydroportal zawiera aktualne mapy, również dla naszego województwa, zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP).
Zakup map w aplikacji internetorej.

Od 8 grudnia 2020 r. uruchomiliśmy sprzedaż map poprzez aplikację internetową. Po założeniu konta w aplikacji, zakup map i danych możliwy jest całkowicie zdalnie bez odchodzenia od komputera. Zapłata za zamówione materiały, oprócz tradycyjnych metod, możliwa jest poprzez usługę płatności internetowych (Paybynet).
Dobiegła końca aktualizacja
BDOT10k w 2020 r.

Aktualizacja BDOT10k dla 3 powiatów naszego województwa: golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, brodnickiego dobiegła końca.
Aktualizacje BDOT10k

Została wykonana aktualizacja BDOT10k dla powiatu toruńskiego. Zakończyło się również opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla m. Bydgoszcz i Chełmży.Formularz kontaktowy

W celu usprawnienia kontantu z nami umieszczamy formularz kontaktowy. Umożliwia on bezpośrednie wysyłanie wiadomości ze strony internetowej.
Formularz wniosku o udostępnienie materiałów dostępny w formacie arkusza kalkulacyjnego

W zakładce [Do pobrania]. dostępny jest formularz "Wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w formie pliku do edycji w arkuszu kalkulacyjnym. Zapewne ułatwi to, naszym klientom, zamawianie materiałów przez internet.
Deklaracja dostępności

Pojawił się tekst "Deklaracji dostępności"
Nowelizacja prawa geodezyjnego
i kartograficznego

Wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 30 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia
Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT10k - województwa kujawsko-pomorskiego jest już dostępna, w myśl nowych przepisów, do bezpłatnego pobrania
z naszej strony
Uaktualnienie BDOT10k czyli Bazy Danych Obiektów Topograficznych
dla skali 1:10 000

W grudniu 2019 r. rozpoczęły się dalsze prace przy uaktualnieniu bazy BDOT10K. Prace przebiegać będą
w 3 etapach.
   Etap I - I półrocze 2020 r.
   Etap II - II półrocze 2020 r.
   Etap III - I półrocze 2021 r.

Opracowania obejmą:
   Etap I – powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski.
   Etap II – powiaty: aleksandrowski,inowrocławski,
                   mogileński, radziejowski, włocławski.
                  miasto: Włocławek
   Etap III – powiaty: bydgoski, grudziądzki, świecki,
                   żniński.
Standardowe Opracowania Kartograficzne - SOK

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym są dostępne kolejne arkusze Standardowych Opracowań Kartograficznych (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000. ... więcej.

Wykaz godeł map opracowanych w latach 2013-2020.
Mapy hydrograficzne i sozologiczne

W 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Opracowano 44 godła map hydrograficznych i 40 godła map sozologicznych w skali 1:50 000. Arkusze dostępne w postaci papierowej (wydruk poligraficzny) oraz postaci cyfrowej (raster oraz wektor).

mapa sozologiczna .
mapa hydgograficzna .
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów naszego województwa

Dostępne są analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim. Opracowania obejmują lata 2015 - 2020. Zapraszamy do lektury opracowań.

Opracowanie - rok 2015.
Opracowanie - rok 2016.
Opracowanie - rok 2017.
Opracowanie - rok 2018.
Opracowanie - rok 2019.
Opracowanie - rok 2020.
Vademecum BDOT10k

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Katowicach przygotował i udostępnił „Vademecum użytkownika BDOT10k”. Publikacja zawiera skrót informacji o bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k, wykaz klas obiektów wraz z definicjami, najważniejsze zasady wprowadzania danych oraz ich ograniczenia.
żródło: WODGiK w Katowicach

czytaj więcej w "Vademecum użytkownika BDOT10k" .