Nowe opracowanie KARTO10
W trakcie opracowania jest obecnie (maj 2018 r.) 60 arkuszy map w skali 1:10000. Mapy powstają na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Opracowanie obejmuje obszar miejscowości z siedzibami urzędów gmin na terenie naszego województwa. Równocześnie aktualizowana jest baza danych BDOT10k. Fundusze pochodzą z budżdetu marszałka województwa oraz dotacji wojewody kuj.-pom.
Wykaz opracowywanych obecnie arkuszy map można zobaczyć tutaj

Mapa godeł opracowanych i będących w opracowaniu w latach 2013-2018.


Uaktualnienie BDOT10k
W oparciu o aktualizaję bazy PRG (Państwowego Rejestru Granic) w Głównym Urzędzie Geodecji i Kartograficznej trwają prace nad uaktualnieniem bazy BDOT10k naszego województwa. .


Standardowe Opracowania Kartograficzne - SOK
W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym są dostępne kolejne arkusze Standardowych Opracowań Kartograficznych (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10000. ... więcej.

Wykaz godeł map opracowanych w latach 2013-2018.


Mapy hydrograficzne i sozologiczne
W 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, opracowano 44 godła map hydrograficznych i 40 godeł map sozologicznych w skali 1:50 000 w wersji drukowanej i bazodanowej dla naszego województwa. ... więcej.


Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów naszego województwa
Dostępne są trzy opracowania na temat analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015, 2016, 2017. Zapraszamy do lektury opracowań.

Opracowanie - rok 2015.
Opracowanie - rok 2016.
Opracowanie - rok 2017.


Vademecum BDOT10k
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach przygotował i udostępnił „Vademecum użytkownika BDOT10k”. Publikacja zawiera skrót informacji o bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k, wykaz klas obiektów wraz z definicjami, najważniejsze zasady wprowadzania danych oraz ich ograniczenia.
żródło: WODGiK w Katowicach

czytaj więcej w "Vademecum użytkownika BDOT10k" .