Nowe opracowanie KARTO10
W trakcie opracowania jest obecnie (pażdziernik 2016 r.) 35 szt. arkuszy map w skali 1:10 000. Mapy powstają na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.Opracowanie obejmuje obszar pomiędzy Włocławkiem i Toruniem oraz Toruniem i Bydgoszczą. Równocześnie aktualizowana jest baza danych BDOT10k.Fundesze pochodzą z budżdetu marszałka województwa oraz dotacji wojewody kuj.-pom.. ...więcej.

Zlecenie GUGiK
GUGiK zlecił (2016 r.) opracowanie kolejnych 55 arkuszy map KARTO10k na obar województwa kujawsko-pomorskiego. ...więcej.

Uaktualnienie BDOT10k
W oparciu o aktualizaję bazy PRG (Państwowego Rejestru Granic) w Centalnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej trwają prace nad uaktualnieniem bazy BDOT10k naszego województwa .

Standardowe opracowania SOK
W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym są dostępne kolejne arkusze Standardowych Opracowań Kartograficznych (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000. ... więcej.

Wykaz godeł map opracowanych w latach 2013-2016.

Mapy hydrograficzne i sozologiczne
W 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, opracowano 44 godła map hydrograficznych i 40 godeł map sozologicznych w skali 1:50 000 w wersji drukowanej i bazodanowej dla naszego województwa. ... więcej.

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów naszego województwa
Dostępne są dwa opracowania "Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r." oraz "Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w woj. kujawsko-pomorskim w 2016 r." Opracowania Opracowanie za rok 2015.
Opracowanie za rok 2016.