GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń
Opłaty pobierane są za:

1. Udostępnianie materiał
ów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co dozgodności tych dokumentów z danymi
    zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu
    geodezyjnego i kartograficznego;

3. Wysłanie materiał
ów zasobu pod wskazany adres,

4. Nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB.

      Opłata za udostępnianie materiał
ów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych,
     liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.


Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
      10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
      15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
      20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.


Opłata ryczałtowa za użycie nośnik
ów danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB wynosi 5 zł. W przypadku użycia nośników danych elektronicznych o pojemności poniżej 4GB opłaty nie pobiera się. W przypadku konieczności użycia zewnętrznych nośników danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, materiały zasobu mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Wysokość należnej opłaty oraz spos
ób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Kwotę opłaty zaokrągla się dziesiątek groszy.

Minimalna naliczona opłata za udostępniane materiały elektroniczne wynosi 30 zł - zgodnie z art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiał
ów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.
 

UWAGA - należy wybrać:                                       Zasób:
                                               Wojew
ódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
Obliczenie opłat umożliwia ⏵
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu